tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác đóng nguồn cấp nước cho đồng hồ tổng SG2025 cầu Trần Quan Diệu.

04/01/2021

      Hiện nay đồng hồ tổng SG2025 cầu Trần Quan Diệu đang sử dụng nguồn nước từ ống truyền tải D280 HDPE đường Trần Quan Diệu do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định quản lý. Ngày 05/01/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu khu vực DMA.Q31300. Như vậy nguồn cấp nước cho đồng hồ tổng SG2025 sẽ tạm ngưng.

                  Thời gian bắt đầu: từ 22 giờ 00 phút ngày 05/01/2021

                  Thời gian kết thúc: từ 05 giờ 30 phút 06/01/2021

         Vì vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý cơ quan thông báo cho các cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cấp nước biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên.

     Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo đến Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời. Điện thoại liên lạc: (028)38268600; (028)38268602.

         Kính mong quý cơ quan và quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ thực hiện.

         Xin chân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay