tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: Tuyến đường Nguyễn Huy Tự (từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Văn Giai), Phường ĐaKao, Quận 1.

12/06/2019

       Căn cứ công tác sửa chữa ống mục nghẹt tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Huy Tự (từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Văn Giai), Phường ĐaKao, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít huỷ tuyến ống cũ để hoàn thiện mạng lưới cấp nước.

       Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường ĐaKao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Tuyến đường Nguyễn Huy Tự (từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Văn Giai), Phường ĐaKao, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 14/06/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/06/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 15/06/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/06/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 16/06/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/06/2019.

Phường ĐaKao, Quận 1.

        Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài CallCenter (028) 38 299 331; 

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay