tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác. Vị trí thi công: đường Lê Thánh Tôn (từ Tôn Đức Thắng đến Hai Bà Trưng), Phường Bến Nghé, Quận 1.

29/09/2020

        Căn cứ công tác cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Lê Thánh Tôn (từ Tôn Đức Thắng đến Hai Bà Trưng), Phường Bến Nghé, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít hủy ống cũ để hoàn thiện mạng lưới cấp nước.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Bến Nghé, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Hẻm 15B Lê Thánh Tôn

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/09/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 01/10/2020

Phường Bến Nghé, Quận 1

2

Giao lộ Lê Thánh Tôn - Thái Văn Lung

 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 02/10/2020

3

Giao lộ Lê Thánh Tôn - Thi Sách

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/10/2020

4

Giao lộ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 03/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/10/2020

         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay