tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác. Vị trí thi công: Đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Phường Cầu Kho, Quận 1.

06/01/2021

        Căn cứ công tác công trình "Cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Phường Cầu Kho, Quận 1". Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít hủy nên cần phải gián đoạn cấp nước mới thực hiện được.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cầu Kho, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

- Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 07, 08 và 09/01/2021.

Phường Cầu Kho, Quận 1

 

2

Trước số nhà 559-591, đầu hẻm 553, đầu hẻm 505, đầu hẻm 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1

 - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 10, 11 và 12/01/2021.
3 Đầu hẻm 451, đầu hẻm 391, đầu hẻm 365 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1  - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 13 và 14/01/2021.
4 Đầu hẻm 345 Trần Hưng Đạo và giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1  - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 15 và 16/01/2021.

         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay