tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác. Vị trí thi công: Đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Phường Cô Giang, Quận 1.

12/01/2021

        Căn cứ công tác công trình "Cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Phường Cô Giang, Quận 1". Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít hủy và đấu nối ống cấp nước.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cô Giang, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Giao lộ Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn.

- Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 15 và 16/01/2021.

Phường Cô Giang, Quận 1

 

2

Trước số nhà 263-265, đầu hẻm 261 Trần Hưng Đạo.

 - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 17,18 và 19/01/2021.
3 Đầu hẻm 345 Trần Hưng Đạo, Giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu.  - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 20, 21 và 22/01/2021.
4 Trước số nhà 193-203, đầu hẻm 185, đầu hẻm 161, trước số nhà 155 giao lộ Trần Hưng Đạo - Đề Thám.  - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 22, 23 và 24/01/2021.
5 Giao lộ Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn. - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 24, 25 và 26/01/2021.
6 Đầu hẻm 331, đầu hẻm 329, đầu hẻm 321 Trần Hưng Đạo. - Từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút các ngày như sau: Ngày 26, 27 và 28/01/2021.

         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay