tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác. Vị trí thi công: Đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Quận 1.

18/01/2021

       Căn cứ công tác công trình "Cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Trần Hưng Đạo - lề số lẻ (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Đề Thám), Quận 1". Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít hủy và đấu nối ống cấp nước.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực các Phường nêu trên sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Đầu hẻm 321, 323, 331 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 20/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/01/2021

Cả Phường Nguyễn Cư Trinh

2

Trước số nhà 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/01/2021 Cả Phường Nguyễn Cư Trinh
3 Trước số nhà 333, 337 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/01/2021 Cả Phường Nguyễn Cư Trinh
4 Giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/01/2021 Cả Phường Cầu Kho
5 Trước số nhà 275, 263, 265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 22/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/01/2021 Cả Phường Nguyễn Cư Trinh
6 Đầu hẻm 261 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 23/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/01/2021 Cả Phường Nguyễn Cư Trinh
7 Đầu hẻm 161 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 - Từ 22 giờ 00 phút ngày 24/01/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 25/01/2021 Cả Phường Cầu Ông Lãnh và Phạm Ngũ Lão

         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay