tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước. Vị trí thi công: tuyến đường Võ Văn Tần (Từ Cách Mạng Tháng Tám đến Pasteur)

31/05/2018

Để thực hiện cải tạo tuyến ống cấp nước Ø400 đường Võ Văn Tần (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Pasteur), Phường 6, Quận 3, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Bến Thành Quận 1, Phường 4, 5, 6 Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

 

Tuyến đường Võ Văn Tần
(đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Pasteur)
khu vực Phường 6, Quận 3

 

 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 31/05/2018
đến 05 giờ 00 phút ngày 01/06/2018.

 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 01/06/2018
đến 05 giờ 00 phút ngày 02/06/2018.

 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 02/06/2018
đến 05 giờ 00 phút ngày 03/06/2018.

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: Tổng đài Call Center 028-38-299-331;

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay