tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác "Ngưng nước nhà máy nước Thủ Đức để lắp đặt van cửa phai (84"x84") cô lập flume nước ra các bể chứa nước sạch".

19/12/2019

       Nhằm phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn, đảm bảo việc cung cấp nước ổn định liên tục cho thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ ngưng vận hành trạm bơm cấp I và cấp II của Nhà máy nước Thủ Đức để thực hiện công tác lắp đặt trang thiết bị nhà máy (Lắp đặt van cửa phai 84"x84" - bể chứa NMN Thủ Đức).

       Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Quận 1 và Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Thời gian tạm ngưng cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Tạm ngưng cung cấp nước để thực hiện khoảng 08 tiếng: từ 21 giờ 00 ngày 21/12/2019 (Thứ 7) đến 05 giờ 00 ngày 22/12/2019 (Chủ nhật).

Toàn bộ địa bàn Quận 1 và Quận 3

        Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời.

         Do Nhà máy nước Thủ Đức ngưng cung cấp nước trên diện rộng của toàn khu vực Quận 1 và Quận 3. Do đó, Công ty chỉ ưu tiên cung cấp nước bằng xe bồn cho các Bệnh viện trong thời gian bị gián đoạn nước.

       Vì lý do khu vực trung tâm có rất nhiều bệnh viện và việc cung cấp nước bằng xe bồn phải đi lấy nước từ Nhà máy nước Thủ Đức và Quận 12 nên mất rất nhiều thời gian nên Công ty kính đề nghị Quý Bệnh viện dự trữ lượng nước đủ để sử dụng trong thời gian bị gián đoạn nước.

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài CallCenter (028) 38 299 331; 

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay