tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp ống gang DN200mm phục vụ công tác thi công công trình năm 2018 của Công ty"

07/06/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

           Căn cứ quyết định số 1405/QĐ-CNBT-KT ngày 04/06/2018 của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành về việc phê duyệt kết quả lựa chọn thầu gói thầu “Cung cấp ống gang DN250mm phục vụ công tác thi công công trình năm 2018 của Công ty”.

           Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành (Chủ đầu tư) thông báo kết quả mua sắm trực tiếp của gói thầu: “Cung cấp ống gang DN250mm phục vụ công tác thi công công trình năm 2018 của Công ty” như sau: 

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt
  2. Giá trúng thầu: 890.318.000đồng (Tám trăm chín mươi triệu, ba trăm mười tám ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

            Đề nghị đại diện Nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Nhà thầu trúng thầu không có thư chấp nhận thương thảo hoặc không đến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành sẽ xem như là Nhà thầu tự ý bỏ cuộc và chọn ký hợp đồng với Nhà thầu khác.

Trân trọng,

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay