tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành thông báo mời chào hàng: “Cung cấp bản quyền renew phần mềm tường lửa Fortinet”.

25/09/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên gói thầu : “Cung cấpbản quyền renew phần mềm tường lửa Fortinet

Dự án            : Mua sắm bản quyền renew phần mềm tường lửa Fortinet”

        Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có kế hoạch mua sắm bản quyền gia hạn phần mềm quản trị thiết bị mạng Fotinet, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn.

        Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời nhà thầu quan tâm tham gia chào giá gói thầu nói trên dựa trên Bản yêu cầu báo giá (được đính kèm theo thông báo).

        Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu nội dung Bản yêu cầu báo giá và nộp báo giá trước 09 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - số 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM. Điện thoại: (028) 38 297 147 – (08) 38 299 331. Fax: (028) 38 229 778.

       Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email: mainguyen.wasuco@gmail.com) hoặc bằng Fax.

       Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành tiếp nhận và đánh giá bản báo giá của các nhà thầu trên cơ sở các nội dung được nêu trong báo giá.

       Trân trọng.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay