tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp đồng hồ nước DN15mm” thuộc dự án “Mua sắm đồng hồ nước DN15mm phục vụ cho công tác năm 2020”.

15/06/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp đồng hồ nước DN15mm” thuộc dự án “Mua sắm đồng hồ nước DN15mm phục vụ cho công tác năm 2020” như sau:

A. Thông tin trúng thầu:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt
  2. Giá trúng thầu: 3.025.000.000đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

B. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

        Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và bị loại:

              - Công ty Cổ phần Hawaco;

              - Công ty TNHH Phạm Lãm.

        Lý do loại bỏ nhà thầu:

              - Nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn nhà thầu được chọn.

 C. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng cho gói thầu “Cung cấp đồng hồ nước DN15mm” thuộc dự án “Mua sắm đồng hồ nước DN15mm phục vụ cho công tác năm 2020”.

              Vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2020.

              Tại: Phòng Kế hoạch vật tư – Tầng 02 (liên hệ cô Phương Mai)

              Địa chỉ: 194 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

              Điện thoại: 08.38228 317 hoặc 08.38297 147 – 109.

Trân trọng kính chào.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay