tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp ống gang DN300mm ” thuộc dự án “Mua sắm ống gang DN300mm cho công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) Quận 1”.

10/06/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp ống gang DN300mm” thuộc dự án “Mua sắm ống gang DN300mm cho công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) Quận 1” như sau:

        A. Thông tin trúng thầu:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp Môi trường và Nước Việt
  2. Giá trúng thầu: 428.122.800đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

        B. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

                Danh sách nhà thầu không được chọn và bị loại:

                    - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt

                Lý do loại bỏ nhà thầu:

                    - Nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn nhà thầu được chọn.

         C. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

                Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời Công ty TNHH Giải pháp Môi trường và Nước Việt đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng cho gói thầu “Cung cấp ống gang DN300mm” thuộc dự án “Mua sắm ống gang DN300mm cho công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) Quận 1”. 

                 Vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2020

                 Tại: Phòng Kế hoạch vật tư – Tầng 02 (liên hệ cô Phương Mai).

                 Địa chỉ: 194 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

                 Điện thoại: 08.38228 317 hoặc 08.38297 147 – 109.

Trân trọng kính chào.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay