tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp vật tư phụ tùng gang ” thuộc dự án “Mua sắm vật tư phụ tùng gang phục vụ công tác thi công năm 2020”.

12/06/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư phụ tùng gang” thuộc dự án “Mua sắm vật tư phụ tùng gang phục vụ công tác thi công năm 2020” như sau:

A. Thông tin trúng thầu:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt
  2. Giá trúng thầu: 652.895.100đồng (đã bao gồm thuế VAT).
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

B. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

        Danh sách nhà thầu không được chọn và bị loại:

                - Công ty TNHH Ha Đạt

                - Công ty  TNHH Giải pháp Môi trường và Nước Việt

                - Công ty TNHH Thảo Tín Vũ

        Lý do loại bỏ nhà thầu:

               - Công ty TNHH Ha Đạt, Công ty TNHH Giải pháp Môi trường và Nước Việt là nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn nhà thầu được chọn.

              - Công ty TNHH Thảo Tín Vũ không có tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm về hợp đồng tương tự.

C. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng cho gói thầu “Cung cấp vật tư phụ tùng gang” thuộc dự án “Mua sắm vật tư phụ tùng gang phục vụ công tác thi công năm 2020”.

                Vào lúc: 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2020

                Tại: Phòng Kế hoạch vật tư – Tầng 02 (liên hệ cô Phương Mai)

                Địa chỉ: 194 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

                Điện thoại: 028.38228 317 hoặc 028.38297 147 – 109.

Trân trọng kính chào.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay