TRA CỨU TIỀN NƯỚC - (08) 3823 5284

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

LỊCH ĐỌC SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC - (08) 3825 6021

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

THEO DÕI HỒ SƠ KHÁCH HÀNG - (08) 3823 4733

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Giới thiệu

 • Lịch sử hình thành

  08/05/2015

  Lịch sử hình thành

  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là đơn vị được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nước Bến Thành trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tiền thân là Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn trực thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM). Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2007

  Xem chi tiết
Xem tất cả
 • Tin tức nổi bật
 • Thông tin cổ đông
Xem tất cả
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH