tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Các biểu mẫu dùng cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

09/04/2012

Quý Cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012, Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Đơn Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT - Thành viên BKS,... vui lòng nhấn vào liên kết sau đây:

  1. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012
  2. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT  nhiệm kỳ 2012-2017
  3. Mẫu Đơn ứng cử thành viên BKS, Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS   nhiệm kỳ 2012-2017
  4. Mẫu tờ khai Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay