tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

03/04/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thống nhất thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo Nghị quyết số 021/NQ-CNBT-HĐQT ngày 03/4/2020); đồng thời đề nghị giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 19/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Thời gian xin gia hạn và thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mới: Công ty sẽ thông báo cụ thể khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tốt và việc hội họp được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cam kết thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định của Quý cơ quan và pháp luật hiện hành.

 

Chi tiết

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay