tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2019

26/04/2019

Ngày 18/4/2019, tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của ông Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cùng với 136 cổ đông, đại diện cho 6.356.377 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 67,91% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Trong năm 2018, việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty gặp không ít khó khăn trong điều kiện giá nước mới chưa được thành phố phê duyệt, tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn còn ở mức cao, hạn chế trong việc gia tăng sản lượng nước tiêu thụ, việc triển khai công tác xây dựng cơ bản trong những tháng đầu năm gặp nhiều vướng mắc trong công tác xin cấp phép đào đường, thỏa thuận hướng tuyến, vướng công trình ngầm,…

Tuy nhiên, với những nỗ lực tích cực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, tỷ lệ thất thoát nước đã kéo giảm từ 32,08% còn bình quân 30,44% trong năm 2018 (giảm 1,64% so với năm 2017), giúp Công ty tiết kiệm trên 9,2 tỷ đồng chi phí mua nước sỉ từ Tổng Công ty; doanh thu đạt 455,556 tỷ đồng, đạt 102,03% kế hoạch năm 2018. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 27,034 tỷ đồng so với 16,5 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2018 (đạt 163,84% kế hoạch), là một trong những đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận thực hiện trong khối các đơn vị kinh doanh thuộc Tổng Công ty.  Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 10%/mệnh giá (so với kế hoạch năm 2018 là 7,5%/mệnh giá).

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2019 như sản lượng nước tiêu thụ 40.100.000 m3 (đạt 100,57% so với thực hiện năm 2018), doanh thu tiền nước 453,130 tỷ đồng (đạt 100,16% so với thực hiện năm 2018), lợi nhuận trước thuế 27,5 tỷ đồng (đạt 101,72% so với thực hiện năm 2018), tỷ lệ thất thoát nước bình quân kéo giảm từ 30,44% xuống còn 27% trong năm 2019 và cổ tức 10%/mệnh giá.

Với những kết quả đạt được và những nỗ lực trên nhiều mặt công tác của năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng kết quả SXKD năm 2019 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay