tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2012

27/04/2012

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26.04.2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2012 tại Hội trường Khách Sạn Thắng Lợi - 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2012 Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Bến Thành được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 161 cổ đông, với 7.070.072 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,53% vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Bến Thành đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hôi Cổ đông thường niên 2012 như sau:
  1. Xem Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 tại đây.
  2. Xem Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2012 tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay