tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2012

09/04/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2012

Quý Cổ đông vui lòng mang theo tài liệu này khi tham dự Đại hội.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay