tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

10/04/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

            1. Thời gian  : 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

            2. Địa điểm   : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) ‑ Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM.

            3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/4/2017.

            4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Đính kèm:

  1. Mẫu đơn xin ứng cử, đề cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  2. Mẫu đơn xin ứng cử, để cử thành viên HDQT (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  3. Mẫu sơ yếu lý lịch
  4. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay