tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

18/05/2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

            1. Thời gian  : 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

            2. Địa điểm   : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) ‑ Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM

           3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/5/2020.

          4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

          5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 3% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (11/5/2020) được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 ‑ 2022.

            6. Nội dung chính của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2017 ‑ 2022 (bầu bổ sung 1 thành viên BKS) và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục "Công bố thông tin" chọn "Đại hội cổ đông thường niên").

          7. Thư mời này thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

           8. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 ‑ 2022 (bầu bổ sung 1 thành viên BKS) (nếu có) trước 16 giờ 00 ngày 25/5/2020 về:

            Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

            Địa chỉ: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

            Điện thoại: (028) 38 297 147 ‑ Fax: (028) 38 229 778

            (Liên hệ Chị Phan Dung ‑ Điện thoại: 0908 218 575).

            *** Thực hiện khuyến cáo của Chính phủ và chính quyền TP.HCM việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức hội họp, Quý cổ đông có thể cân nhắc việc ủy quyền cho đại diện nhóm cổ đông (nếu có) hoặc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo danh sách đã nêu trong mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm Thư mời họp này) làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Đính kèm:

  1. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  2. Mẫu Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  3. Mẫu Kê khai sơ yếu lý lịch
  4. Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay