tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

02/04/2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

            1. Thời gian  : 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

            2. Địa điểm   : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) ‑ Số 14 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

           3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2021.

           4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

            5. Điều kiện để ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT) theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

             6. Nội dung chính của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017 ‑ 2022 và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục "Công bố thông tin" chọn "Đại hội cổ đông thường niên").

          7. Thư mời này thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

          8. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 ‑ 2022 (nếu có) trước 16 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021 về:

            Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

            Địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

            Điện thoại: (028) 38 297 147 ‑ Fax: (028) 38 229 778

            (Liên hệ Chị Phan Dung ‑ Điện thoại: 0908 218 575).

           *** Thực hiện khuyến cáo của Chính phủ và chính quyền TP.HCM việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức hội họp, Quý cổ đông có thể cân nhắc việc ủy quyền cho đại diện nhóm cổ đông (nếu có) hoặc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo danh sách đã nêu trong mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm Thư mời họp này) làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Đính kèm:

  1. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  2. Mẫu Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  3. Mẫu Kê khai sơ yếu lý lịch
  4. Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021
  5. Thông tin ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay