tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Bố cáo thay đổi nội dung giấy Chứng nhận ĐKKD và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT

11/05/2009

Bố cáo thay đổi người đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Xem chi tiết bản Bố cáo tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay