tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

13/06/2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH