tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông tin tổng giá trị các khoản vay vốn thương mại để đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện chống thât thoát nước đạt trên 30% vốn chủ sở hữu.

11/08/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin tổng giá trị các khoản vay vốn thương mại để đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện chống thât thoát nước đạt trên 30% vốn chủ sở hữu. 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay