tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

03/11/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến các cơ quan quản lý Nhà nước và Quý Cổ đông nghị quyết 013/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/10/2014 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Ánh Dương; và nghị quyết 014/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/10/2014 về việc ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương đối với ông Phạm Hồng Thắng

Công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay