tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn tạm ngưng, thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước

05/12/2023

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (Phòng Dịch vụ Khách hàng_tầng trệt) hoặc số điện thoại tổng đài 1900.068.868

******************

HƯỚNG DẪN TẠM NGƯNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  1. Thông tin tiền nước kỳ mới nhất
  2. Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).

A Tạm ngưng hợp đồng

- Phiếu đề nghị tạm ngưng cung cấp nước (tải file)

B. Thanh lý hợp đồng

- Phiếu yêu cầu thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước (tải file)

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH