tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn đăng ký định mức nước

24/05/2023

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (Phòng Dịch vụ Khách hàng_tầng trệt) hoặc số điện thoại tổng đài 1900.068.868

******************

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC

Mỗi nhân khẩu chỉ đăng ký định mức trên 01 thuê bao đồng hồ nước trong phạm vi TPHCM

A. TRƯỜNG HỢP CÓ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI TPHCM:

 1. Thông tin tiền nước kỳ mới nhất
 2. Phiếu đăng ký định mức nước sinh hoạt (Tải file)
 3. Khách hàng cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:

       - Căn cước Công dân

       - Khai sinh có số định danh cá nhân

       - Thông tin trên định danh điện tử VneID

       - Thông tin trên tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia

       - Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 của Công an Phường).

B. TRƯỜNG HỢP CÓ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI TPHCM:

 1. Thông tin tiền nước kỳ mới nhất
 2. Phiếu đăng ký định mức nước sinh hoạt (Tải file)
 3. Khách hàng cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:

       - Thông tin cư trú trên tài khoản định danh điện tử (VneID)

       - Thông tin cư trú trên tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia

       - Xác nhận giấy thông tin cư trú (CT07)

       - Thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (CT08)

C. SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở CHƯA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI TPHCM:

 1. Thông tin tiền nước kỳ mới nhất
 2. Phiếu đăng ký định mức nước sinh hoạt (Tải file)
 3. Căn cước Công dân/Khai sinh có số định danh cá nhân
 4. Trường hợp chưa được cấp Căn cước Công dân, Quý Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin trên định danh điện tử VneID hoặc liên hệ Công an Phường để được cấp Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 của Công an Phường).
 5. Giấy xác nhận tạm trú của tất cả các nhân khẩu tại địa chỉ đăng ký định mức nước (có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng).
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH