tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn dịch vụ nâng, dời, thay ống, đổi cỡ; Gắn mới; Tái lập đồng hồ nước

19/05/2023

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (Phòng Dịch vụ Khách hàng_tầng trệt) hoặc số điện thoại tổng đài 1900.068.868

******************

HƯỚNG DẪN NÂNG/ DỜI/ THAY ỐNG/ ĐỔI CỠ ĐỒNG HỒ NƯỚC

     1. Phiếu yêu cầu dời, nâng/ hạ, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước (tải file)

     2. Trường hợp thực hiện nhanh không cần xin phép đào đường: nâng/hạ vị trí trong khoảng cách 01m/dời tịnh tiến trong khoảng cách 05m tại khuôn viên nhà đối với đồng hồ nước 15,25 mm.

          - Bản vẽ xác nhận công tác (tải file)

    3. Trường hợp phải xin phép đào đường:

          - Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).

          - Hợp đồng công tác lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, nâng cỡ, thay thế ống ngánh … đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hè. (tải file)

    Thông báo giá khoán dịch vụ năm 2024 (tải file)

*********************

GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

 1. Phiếu yêu cầu gắn đồng hồ nước (tải file)
 2. Hợp đồng công tác lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, nâng cỡ, thay thế ống ngánh … đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hè. (tải file)
 3. Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).
 4. Định mức nước (link hướng dẫn)
 5. Nếu là Công ty nộp kèm Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng).
 6. Phiếu đề nghị ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file)
 7. Trường hợp đối tượng ký Hợp đồng là bên thuê nhà, mượn nhà…

        - Giấy cam kết ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file, do chủ nhà kê khai và có chứng thực chữ ký hoặc photo và mang bản chính CCCD trực tiếp ký tại Công ty)

         - Hợp đồng thuê/mượn.. nhà (Nếu có công chứng việc thuê nhà và xác định rõ chủ sở hữu thì có thể không đính kèm giấy tờ STT 3)

 

*********************

TÁI LẬP ĐỒNG HỒ NƯỚC

      A. TRƯỜNG HỢP ĐÃ GẮN HỘP CHỜ

 1. Phiếu yêu cầu gắn đồng hồ nước (tải file)
 2. Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).
 3. Định mức nước (link hướng dẫn)
 4. Nếu là Công ty nộp kèm Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng).
 5. Phiếu đề nghị ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file)
 6. Trường hợp đối tượng ký Hợp đồng là bên thuê nhà, mượn nhà…

        - Giấy cam kết ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file, do chủ nhà kê khai và có chứng thực chữ ký hoặc photo và mang bản chính CCCD trực tiếp ký tại Công ty)

        - Hợp đồng thuê/mượn.. nhà (Nếu có công chứng việc thuê nhà và xác định rõ chủ sở hữu thì có thể không đính kèm giấy tờ STT 2)

     B. TRƯỜNG HỢP CHƯA GẮN HỘP CHỜ

 1. Phiếu yêu cầu gắn đồng hồ nước (tải file)
 2. Hợp đồng công tác lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, nâng cỡ, thay thế ống ngánh … đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hè. (theo mẫu)
 3. Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).
 4. Định mức nước (theo hướng dẫn đăng ký định mức nước)
 5. Nếu là Công ty nộp kèm Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng).
 6. Phiếu đề nghị ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file)
 7. Trường hợp đối tượng ký Hợp đồng là bên thuê nhà, mượn nhà…

          - Giấy cam kết ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file, do chủ nhà kê khai và có chứng thực chữ ký hoặc photo và mang bản chính CCCD trực tiếp ký tại Công ty)

          - Hợp đồng thuê/mượn.. nhà (Nếu có công chứng việc thuê nhà và xác định rõ chủ sở hữu thì có thể không đính kèm giấy tờ STT 3)

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH