tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ dời, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước (đối với trường hợp có xin phép đào đường)

09/01/2019

HỒ SƠ DỜI, ĐỔI CỠ ĐỒNG HỒ NƯỚC TỊNH TIẾN

CÓ XIN PHÉP ĐÀO ĐƯỜNG

 

Thời gian giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng nộp đơn (không tính thời gian xin phép đào đường).

Hồ sơ gồm có:

  1. Phiếu yêu cầu dời, đổi cỡ đồng hồ nước (theo mẫu).
  2. Hợp đồng đồng ý CTCP Cấp nước Bến Thành lập thủ tục xin phép đào đường với cơ quan chức năng (theo mẫu).
  3. Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình, đối với các địa chỉ thuộc Quận 1 (theo mẫu).
  4. Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo), nếu không có vui lòng thông báo cho nhân viên để được hướng dẫn.

Trường hợp đổi cỡ đồng hồ nước: khách hàng đính kèm “Thuyết minh nhu cầu sử dụng nước”

Chi phí: Công ty sẽ thông báo cho khách hàng sau khi có bảng giá chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay