tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ dời tịnh tiến, nâng/ hạ đồng hồ nước (không xin phép đào đường)

09/01/2019

HỒ SƠ NÂNG, HẠ, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC TỊNH TIẾN

(KHÔNG DỜI NGANG)

KHÔNG XIN PHÉP ĐÀO ĐƯỜNG

 

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng nộp đơn

Hồ sơ gồm có:

  1. Phiếu yêu cầu nâng, hạ, dời đồng hồ nước (theo mẫu)
  2. Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo), nếu không có vui lòng thông báo cho nhân viên để được hướng dẫn.

 Chi phí:

STT

Dịch vụ

Chi phí (đ)

01

Nâng cao 1m

1.950.000

02

Dời khoảng cách 1m

2.000.000

03

Dời khoảng cách 2m

2.300.000

04

Dời khoảng cách 3m

2.550.000

05

Dời khoảng cách 4m

2.800.000

06

Dời khoảng cách 5m

3.050.000

 

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay