tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ gắn mới đồng hồ nước

23/06/2016

Hồ sơ gắn mới đồng hồ nước:

  1. Hướng dẫn thủ tục gắn mới đồng hồ nước
  2. Phiếu yêu cầu gắn đồng hồ nước
  3. Phiếu đăng ký sử dụng nước
  4. Hợp đồng lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, nâng cỡ, thay thế ống ngánh ... đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hẻ. (2 bản)
  5. Hợp đồng dịch vụ cấp nước (mẫu tại Công ty) (2 bản)

Giấy tờ đính kèm: 2 bản photo sao y chứng thực

- Hộ khẩu

- Giấy chủ quyền nhà

- Giấy xác nhận tạm trú

.... Khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết Hướng dẫn thủ tục gắn mới đồng hồ nước

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay