tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thủ tục gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước

09/03/2009

THỦ TỤC GẮN MỚI, NÂNG, DỜI, ĐỔI CỠ ĐỒNG HỒ NƯỚC

 

- Khách hàng điền vào mẫu phiếu yêu cầu gắn mới đồng hồ nước hoặc mẫu phiếu yêu cầu nâng - hạ, dời, đổi cỡ đồng hồ nước. Phòng Kế Hoạch Vật Tư nhận đơn và cấp biên nhận cho khách hàng.

- Thủ tục gắn mới, nâng - hạ, dời, đổi cỡ đồng hồ nước được ghi trên mẫu phiếu yêu cầu. Cụ thể như sau:

¤ Trường hợp gắn mới đồng hồ nước: khách hàng đính kèm một trong các giấy tờ sau (02 bản sao y chứng thực):

» Hộ khẩu thường trú (xin nộp đủ số nhân khẩu để tiện đăng ký định mức nước sinh hoạt).

» Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

» Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, nơi có căn nhà tọa lạc, đã nộp lệ phí trước bạ và đăng ký.

» Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền.

» Hợp đồng thuê nhà của Nhà nước.

» Giấy phép xây dựng.

» Giấy cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền các quận, huyện.

» Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.

» Giấy chứng nhận tạm trú của Công an phường, xã.

» Quyết định giao đất của cơ quan chức năng

¤ Trường hợp nâng - hạ, dời, đổi cỡ đồng hồ nước: khách hàng đính kèm hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất. Nếu khách hàng đổi cỡ đồng hồ nước thì đính kèm thêm bản mô tả nhu cầu sử dụng nước.

- Sau khi hoàn chỉnh quy trình thiết kế, lập dự toán, Phòng Kế Hoạch -Vật Tư sẽ mời khách hàng đóng tiền, ký bổ sung hồ sơ để xin phép đào đường đối với khách hàng Quận 1. Sau khi có phép đào đường, Công ty sẽ thi công gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ theo yêu cầu của khách hàng.

¤ Thời gian giải quyết:

- Đối với hồ sơ gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước là 21 ngày kể từ ngày nhận đơn nếu hồ sơ không bị trở ngại (chưa tính thời gian xin phép đào đường).

- Đối với hồ sơ bị trở ngại: Công ty sẽ có thông báo cho khách hàng được rõ trong thời gian sớm nhất.

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay