tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng - mở nước; chi phí nâng dời, thay, tái lập danh bộ đồng hồ nước

07/07/2023

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường);chi phí thay đồng hồ nước(15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm) đối với trường hợp đã có hộp bảo vệ.

Kính gửi Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.

Để phục vụ kịp thời nhu cầu của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường); chi phí thay đồng hồ nước (15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm) đối với trường hợp đã có hộp bảo vệ cụ thể như sau:

1. CHI PHÍ ĐÓNG – MỞ NƯỚC:

Stt

Tên dịch vụ

Số tiền khách hàng thanh toán

 (đồng)

1.

Đồng hồ nước 15mm- 100mm

235.000

 

2. CHI PHÍ NÂNG, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC (TỊNH TIẾN) KHÔNG CÓ HỘP BẢO VỆ ĐHN:

Stt

Tên dịch vụ

Cỡ ĐHN

(mm)

Số tiền khách hàng thanh toán (đồng)

1.

Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu)

15

560.000

2.

Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu)

15

990.000

3.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu)

15

850.000

4.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu)

15

1.070.000

5.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 2m)

15

1.614.440

6.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 3m)

15

1.878.754

7.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 4m)

15

2.138.155

8.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 5m)

15

2.402.142

9.

Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m)

25

2.118.912

10.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m)

25

2.175.109

11.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 2m)

25

2.442.974

12.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 3m)

25

2.715.377

13.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 4m)

25

2.982.866

14.

Dời đồng hồ nước (trường hợp 5m)

25

3.254.945

 

3. CHI PHÍ THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC (15mm – 25mm):

hiệu

Tên dịch vụ

CỡĐHN

(mm)

Số tiền khách hàng thanh toán (đồng)

1.

Đồng hồ nước

15

1.273.000

2.

Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống nhựa

15

1.977.786

3.

Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống gang

15

2.420.712

4.

Mất Đồng hồ nước

25

7.495.734

5.

Bể vành, đứt chì thân

25

7.628.177

6.

Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống 32mm

25

9.232.477

7.

Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống gang 40mm

25

10.102.634

 

4. CHI PHÍ TÁI LẬP DANH BỘ ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐÃ CÓ HỘP BẢO VỆ (15mm – 25mm):

hiệu

Tên dịch vụ

Số tiền khách hàng thanh toán

(đồng)

1.

Đồng hồ nước 15mm

1.424.653

2.

Đồng hồ nước 25mm

7.883.269

  • Lưu ý: Thông báo này có thể được cập nhật 06 tháng/lần

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH