tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác nâng hầm van và bít huỷ tuyến ống cấp nước Ø400 tại giao lộ Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai P6 Q3 của Xí Nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch.

12/10/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác nâng hầm van và bít huỷ tuyến ống cấp nước Ø400 tại giao lộ Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai P6 Q3 của Xí Nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch.

Thời gian thực hiện công tác :

- Từ 22 giờ 00 ngày 12/10/2016 đến 05 giờ 00 ngày 13/10/2016 

Xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay