tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Liên hệ

08/05/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Địa chỉ:

  • Trụ sở : 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
  • Chi nhánh 1 : Số 1, Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh 2 : Lô A – Lô H Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38 297 14738 299 331

Fax: 38 229 778

E-mail: capnuocbenthanh@vnn.vn

Website: www.capnuocbenthanh.com

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐỘI

STT CÁC PHÒNG BAN, ĐỘI SỐ ĐIỆN THOẠI
1

Phòng Tổ chức – Hành chính

Bộ phận Lao động – Tiền lương

38 234 722

38 272 990

2

Phòng Kế hoạch – Vật tư

 

38 234 731

3 Phòng Kỹ thuật 38 256 023
4 Phòng Thương vụ 38 256 020
5 Phòng Kế toán – Tài chính 38 223 654
6 Ban Quản lý Dự án 38 228 317
7

Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu

Số điện thoại báo bể

Tổ thay đồng hồ nước

38 272 259

38 268 600
38 222 606

39 434 332

8 Đội Thi công – Xây lắp 38 268 721
38 268 602
9 Đội Quản lý đồng hồ nước 38 256 021
10 Đội Thu tiền

38 234 708
38 235 284

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay