tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông tin khách hàng nộp hồ sơ

Giấy tờ cần thiết

Khách hàng vui lòng chọn các loại giấy tờ mà khách hàng đã chuẩn bị sẵn (bản sao), nhân viên chúng tôi khi đến khảo sát sẽ tiếp nhận và đối chiếu với bản giấy tờ gốc nếu cần.

Quý khách hãy chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí nhà của quý khách

Quý khách di chuyển biểu tượng màu đỏ trên bản đồ để định vị, vị trí ngôi nhà của quý khách.

Sau khi nhân viên đến khảo sát và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành sẽ liên hệ đến quý khách hàng để cung cấp số biên nhận hồ sơ để quý khách hàng liên hệ khi cần.
Lưu ý: các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH