tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động Đảng bộ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đoàn thể năm 2023”.

05/02/2024

Ngày 26/01/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động Đảng bộ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đoàn thể năm 2023”. Tham dự Hội nghị, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV có ông Nguyễn Thanh Sử - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy/Phó Tổng Giám đốc, ông Bùi Thanh Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy /Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Đắng – Đảng ủy viên/Phó Tổng Giám đốc, bà Vũ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy/Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy/Chủ tịch Công đoàn, cùng các ông/bà là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Phòng Tổ chức – Nhân sự, Đoàn thanh niên, thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng Tổng Công ty. Về phía Công ty, có bà Phạm Thị Thanh Vân – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Doãn Xã – Phó Bí thư Đảng ủy/Giám đốc và các ông/bà Trưởng ban kiểm soát; Phó Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, ban, đội, bộ phận; đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; các Tổ trưởng sản xuất; các cá nhân và tập thể được tuyên dương, khen thưởng.

Hội nghị đã điểm qua các sự kiện nổi bật của Đảng bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đoàn thể trong năm 2023 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát nước đạt vượt kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục, ổn định. Trong năm nhiều giải pháp được thực hiện góp phần vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ký kết hợp đồng điện tử với khách hàng, thực hiện đăng ký định mức nước theo định danh cá nhân, triển khai các quy trình theo Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015,... Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ sở Công ty là Đảng bộ duy nhất trong các đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được công nhận “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu”.

Cũng tại Hội nghị ông Phan Thanh Hùng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, ông Hồ Sỹ Nam – Phó Trưởng ban Quản lý giảm nước không doanh thu lần lượt trình bày các tham luận về “Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất – kinh doanh” và “Giải pháp giảm thất thoát nước” đây cũng là một trong những chỉ tiêu mà Công ty đặc biệt quan tâm và phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy /Phó Tổng Giám đốc ghi nhận những thành tích đạt được của đơn vị trong năm 2023 về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là từng bước thực hiện chuyển đổi số theo định hướng của Tổng Công ty như triển khai hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử và dịch khác liên quan đến khách hàng. Bên cạnh đó, ông Bùi Thanh Giang cũng hy vọng trong năm 2024 Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện đang có nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong đó, chú trọng thực hiện chuyển đổi số và giảm thất thoát nước để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

 

Ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy / Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Doãn Xã – Phó Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể người lao động tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên, cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty dành cho đơn vị trong thời gian qua. Năm 2024, CB-CNV, người lao động Công ty tiếp tục tập trung sức mạnh, trí tuệ của tập thể và đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mục tiêu của Đảng bộ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và nâng cao thực hiện 5S tạo môi trường làm việc thân thiện, cảnh quan công sở văn minh.

 

Ông Nguyễn Doãn Xã – Phó Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động, thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

 

Hình ảnh: CB-CNV, người lao động được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị

Huỳnh Thị Hồng Sang

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH