tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức họp mặt nữ CB-CNV nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

12/03/2021

hằm phòng chống dịch bệnh Covid 19, hạn chế tập trung Hội nghị đông người. Do đó ngày 03/3/2021, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Nữ công Công ty Cấp nước Bến Thành thay mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNV-LĐ Tổng Công ty CNSG năm 2020, triển khai chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và khen thưởng nữ "Giỏi việc nước-đảm việc nhà" năm 2020.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể công đoàn, 7 cá nhân là cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu, và 8 nữ CB-CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2020.

Bên cạnh đó, thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, ngày 09/3/2021 Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cũng đã tổ chức cho nữ CB-CNV họp mặt nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với sự tham dự Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Ban lãnh đạo Công ty và 36 CB-CNV nữ tham dự.

Buổi họp mặt đã tạo điều kiện cho nữ CB-CNV vui chơi giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống gia đình; Tổng kết hoạt động nữ công năm 2020; phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” có 56 CB-CNV nữ Công ty đã đăng ký thi đua Nữ 2 giỏi năm 2021.

Nguyễn Thị Xuân Mai

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay