tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tự hào đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

05/02/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025 về chủ trương triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Từ tháng 7/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã thực hiện những bước đi tích cực bằng cách tiếp cận và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm nâng cao năng lực quản trị; đảm bảo thực hiện cấp nước an toàn, chất lượng ổn định; đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước sạch. Đây là một trong những bước tiến quan trọng đối với Công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, môi trường làm việc tốt, hiệu quả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ được bảo đảm góp phần tạo niềm tin với khách hàng và nâng cao năng suất lao động.

 

Phòng tiếp khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hướng đến phương châm “Vì chất lượng cuộc sống”.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty luôn phấn đấu:

- Với khách hàng: Cung cấp nước sạch; Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước.

- Với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, hợp tác cùng phát triển bền vững.

- Với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể.

- Với xã hội: Luôn gắn lợi ích của Công ty với lợi ích xã hội và những đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng.

- Giá trị cốt lõi: Nhân lực là tài sản của Công ty; Sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển; Đoàn kết là nhân tố quyết định; Chất lượng là phương châm hành động.

Với phương châm, mục tiêu và việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 như trên, ngày 29/01/2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã vinh dự được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 bởi Công ty TNHH Q.M.S.

 

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành hy vọng với việc được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ngay trước thềm Tết Nguyên Đán sẽ mang lại cho Công ty nhiều thành công và may mắn trong năm 2024.

Huỳnh Thị Hồng Sang

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH