tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/03/2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trong đó Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được chọn là một trong hai đảng bộ tổ chức đại hội điểm), trong các ngày 26 – 27/02/2020 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Phi Công – Phó Trưởng phòng Quận, huyện, sở ngành thuộc Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Ủy Ban kiểm tra Thành ủy; đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Ban Tổng Giám đốc, các ban xây dựng đảng và đại diện cấp ủy các đảng bộ khối kinh doanh trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty; cùng với 52 đảng viên của 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty (trong đó có 47 đảng viên chính thức).

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thảo luận các ý kiến đóng góp cho văn kiện của cấp ủy cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Khuyên thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty biểu dương những nỗ lực đầy trách nhiệm của Đảng bộ trong việc đảm bảo quy trình, tiến độ triển khai đại hội điểm theo sự phân công, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty.

Bên cạnh việc thống nhất với đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí cũng ghi nhận quyết tâm chính trị của Đảng bộ và CB-CNV, người lao động Công ty đã không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; đặc biệt duy trì 100% hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch; gia tăng sản lượng hàng năm; thực hiện tốt công tác giảm thất thoát nước; triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hóa đơn điện tử, vận hành Tổng đài chăm sóc khách hàng (Call Center); các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức đều tăng; hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho CB-CNV và người lao động; Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, đặc biệt năm 2019 được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; triển khai nhiều giải pháp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên, phong trào công nhân lao động phát triển tích cực.

Về nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Văn Khuyên đề nghị Đảng bộ cần quan tâm duy trì việc đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch; cung cấp nước an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo chất lượng, tiến tới uống nước tại vòi; đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân hạn chế khai thác nước ngầm, sử dụng nước sạch; vận dụng kinh nghiệm, phối hợp nhiều nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác giảm thất thoát nước, hướng dần tới tỷ lệ giảm thất thoát nước kinh tế; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng ngành cấp nước thông minh; tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển.

Đảng bộ cũng cần tiếp tục quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sửa đổi nội quy, quy chế, quy định của đơn vị cho phù hợp với thực tế và quy định của Đảng và Nhà nước để đảm bảo dân chủ thực sự đi vào cuộc sống; tập trung nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị với yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; quán triệt quy định của tổ chức đảng các cấp về công tác sinh hoạt chi bộ nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, nề nếp sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kết nạp, phát triển đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng đối với quần chúng là công nhân trực tiếp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về công tác xây dựng đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó lưu ý việc nêu gương đối với người đứng đầu ở các bộ phận của đơn vị; quan tâm xây dựng chương trình, công tác kiểm tra, giám sát của đảng để kịp thời ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm về Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; phát huy vai trò, năng lực của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vào các phong trào thi đua thiết thực trong lao động sản xuất, trong đó chăm lo quyền lợi vật chất, tinh thần cho CB-CNV – là nguồn quan trọng cho việc phát triển đảng viên tại các chi bộ để phát triển thêm chi bộ, tiến tới hạn chế sinh hoạt ghép.

Về công tác nhân sự, do yêu cầu phải bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đảng trong việc bầu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, quy định của đảng và của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã kết luận và thống nhất; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Công ty đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực để tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau Đại hội, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ cần xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, có phân công và giao trách nhiệm cho từng cá nhân, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nhằm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thay mặt cho Đảng ủy Công ty, đồng chí Phạm Thị Thanh Vân – Bí thư Đảng ủy trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để bổ sung cho phương hướng, hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại đại hội, Đảng bộ đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những mục tiêu tổng quát, nhiều chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra; trong đó Đảng bộ cũng đề ra 3 chương trình mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm “Nâng cao hiệu quả quản lý DMA gắn liền giá trị thu hồi chống thất thoát nước” (trong đó tỷ lệ giảm nước thất thoát dưới 18,5% vào năm 2025), “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng gắn liền chương trình đô thị hóa thành phố” và “Cải cách hành chính” (trọng tâm là xây dựng phương pháp quản lý hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO năm 2022).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí. Ngay sau khi bầu Ban Chấp hành, Đại hội đã triển khai việc lấy ý kiến tham khảo, giới thiệu và bầu trực tiếp đồng chí Phạm Thị Thanh Vân là Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Phúc giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Ủy viên thường vụ, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty cùng với các thành viên của Ủy ban kiểm tra.

(BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

(BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Đại hội cũng bầu 08 đại biểu (bao gồm 06 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết) để cùng 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty)

Thay mặt cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phạm Thị Thanh Vân đã cảm ơn sự tin tưởng của Đảng bộ, đồng thời hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ Công ty giao phó cho Ban Chấp hành trong thời gian tới.

Diễn ra trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và trong giai đoạn triển khai nhiều nhiệm vụ công tác của năm 2020, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cho toàn thể đảng viên cùng CB-CNV nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh./.

(UBKT Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Huỳnh Đức Thành

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay