tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hội nghị biểu dương, khen thưởng cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 19/5/2018 – 19/5/2019).

21/05/2019

     Kỷ niệm 129 ngày sinh Chủ tịch Hổ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), ngày 15/5/2019 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 19/5/2018 – 19/5/2019).

     Đến dự Hội nghị có các đồng chí là trưởng các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; toàn thể đảng viên, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, lực lượng cảm tình Đảng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

      Sau khi xem thước phim tư liệu ngắn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Vân – Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện Chỉ thị 05/TW về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị giai đoạn 19/5/2018 – 19/5/2019.

     Hội nghị đã tuyên dương 26 cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 19/5/2018 – 19/5/2019) được bình chọn từ các chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tại đơn vị. 26 gương điển hình được tuyên dương là các cán bộ chủ chốt, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý điều hành, gương mẫu trong quá trình công tác; là cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt tiêu chí “Trung thực – trách nhiệm – chủ động – hợp tác – chia sẻ – tiết kiệm”, quan tâm chăm lo đời sống người lao động; là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo, thực hiện tốt tiêu chí “Yêu nghề – trách nhiệm – bản lĩnh – sáng tạo”, tham gia tích cực các công trình thanh niên tại cơ sở.

      Ngoài 26 cá nhân được tuyên dương nói trên, Đảng ủy Công ty cũng họp liên tịch để bình chọn 2 tập thể (gồm Đảng bộ Công ty và Đoàn cơ sở Công ty) và 5 cá nhân tiêu biểu nhất để đề nghị biểu dương cấp Tổng Công ty.

      Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty luôn triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05/TW theo chủ đề từng năm, qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như sinh hoạt Đảng, gương mẫu trong phấn đấu và rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc, chuyên môn nghiệp vụ. CB-CNV và người lao động trên mọi lĩnh vực công tác có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cung cách và thái độ phục vụ khách hàng.  Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

      Việc tổ chức tuyên dương tạo sự lan tỏa rộng rãi và là nguồn động lực giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phấn đấu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trên từng lĩnh vực, vị trí công tác, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.

Huỳnh Đức Thành

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay