tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hôi nghị Đại biểu người lao động năm 2020

08/06/2020

Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, ngày 04/6/2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 với sự tham dự của 70 đại biểu (gồm 15 đại biểu đương nhiên và 55 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, đội).

Bên cạnh thông tin về tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Hội nghị cũng nghe công khai tài chính và kết quả thu, chi phúc lợi năm 2019; báo cáo việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; kế hoạch chi phúc lợi và việc khoán quỹ lương năm 2020; biểu quyết thông qua danh sách 13 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc năm 2020; biểu quyết thông qua nội dung Thỏa ước lao động tập thể (sửa đổi, bổ sung), đồng thời chứng kiến việc ký kết Thỏa ước giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Trước tác động của dịch Covid-19 đến tình hình SXKD của đơn vị, Hội nghị đã nghe bài tham luận của đại diện Đội Quản lý đồng hồ nước về những khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng trong năm 2020, đồng thời kiến nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xem xét điều chỉnh kế hoạch, đơn giá mua bán sỉ nước sạch để hỗ trợ đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm 2020. Hội nghị cũng nghe đại diện Ban quản lý Giảm nước không doanh thu trình bày về tỷ lệ thất thoát nước kinh tế, là một trong những yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến hiệu quả trong công tác đầu tư chống thất thoát nước, đặc biệt đối với đơn vị có tỷ lệ thất thoát nước còn cao như Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Giám đốc Công ty trả lời 20 ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác chuyên môn và các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động; đồng thời chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban, đội theo kế hoạch phát động của Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Trung Dũng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ghi nhận những kết quả khả quan của đơn vị trong năm 2019 trên nhiều lĩnh vực cũng như chỉ tiêu SXKD, góp phần chăm lo tốt chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí nhận thấy việc Ban lãnh đạo Công ty đề ra các mục tiêu giảm thất thoát nước để mang lại hiệu quả kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ trong điều kiện không gia tăng sản lượng, khoán quỹ lương để nâng cao năng suất lao động là phù hợp với 3 chương trình mục tiêu mà Tổng Công ty cũng đặt ra trong năm 2020 là nâng cao hiệu quản về quản lý kỹ thuật, tài chính và cải cách hành chính.

Trước tình hình SXKD chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19, đồng chí Tô Trung Dũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thông qua nhiều hình thức kiến nghị Tổng Công ty có những điều chỉnh phù hợp về kế hoạch, đơn giá mua bán sỉ để chia sẻ với khó khăn của đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục có chính sách khuyến khích để người lao động, đặc biệt là nguồn cán bộ trẻ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác tốt hơn; đồng thời cố gắng có nhiều biện pháp duy trì mức tiền lương, thu nhập của người lao động ít nhất bằng như năm 2019 mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều trở ngại bởi dịch Covid-19.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Thành Phúc tiếp thu ý kiến của đồng chí Tô Trung Dũng và cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Tổng Công ty dành cho đơn vị trong thời gian qua, đồng thời hứa cùng với tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhất những chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là cố gắng giữ mức tiền lương, thu nhập của người lao động bằng hoặc cao hơn so với năm 2019./.

Huỳnh Đức Thành

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay