tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác tại 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, Quận 3.

12/01/2023

         Căn cứ công tác hạ cỡ đồng hồ nước tại địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, Quận 3, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn nước để thực hiện công tác.

          Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực phường 05, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

Số TT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn nước

Khu vực gián đoạn nước

1

442 Nguyễn Thị Minh Khai

Từ 10 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 13/01/2023

Phường 05, Quận 3

          Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên.         

          Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

           Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 1900 068 868 ;

          Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay