tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gián đoạn nước phường Võ Thị Sáu, Quận 3 ngày 17/05/2024 đến ngày 18/05/2024

15/05/2024

Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

Số TT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn nước

Khu vực

gián đoạn nước

1

Khu vực DMA 3H01

Từ 22 giờ 00 phút ngày 17/05/2024 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/05/2024

Phường

Võ Thị Sáu,

Quận 3

         

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 1900 068 868;

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH