tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác. Vị trí thi công: Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

30/06/2021

        Căn cứ công tác di dời và tái bố trí tuyến ống cấp nước đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Bến Nghé, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 01/07/2021đến 05 giờ 00 phút  02/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 02/07/2021đến 05 giờ 00 phút  03/07/2021

- Từ 09 giờ 00 phút ngày 05/07/2021đến 12 giờ 00 phút  05/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 05/07/2021đến 05 giờ 00 phút  06/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 06/07/2021đến 05 giờ 00 phút  07/07/2021

 

Phường Bến Nghé, Quận 1.


         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay