tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc hạn chế giao dịch trực tiếp từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020

01/04/2020

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 910/TCT-VP ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo đến Quý khách hàng như sau:

- Hạn chế việc giao dịch trực tiếp tại trụ sở 194 Pasteur từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

- Công ty tạm ngưng việc việc đọc chỉ số đồng hồ nước khách hàng kỳ 4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Do đó, lượng nước tiêu thụ của khách hàng trong kỳ 4/2020 sẽ được tạm tính bằng lượng nước tiêu thụ của kỳ 3/2020.

- Khách hàng thanh toán tiền nước qua các dịch vụ thu hộ hoặc qua các cổng thanh toán như ví điện tử (MOMO, PAYOO, VNPAY, ZALOPAY, BANKPLUS), website các ngân hàng Agribank, Vietcombank, DongAbank, Eximbank …)

- Khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ liên quan đến cung cấp và sử dụng nước sạch (gắn mới, nâng dời, đổi cỡ ) trên website Công ty tại địa chỉ http://capnuocbenthanh.com/nop-ho-so-truc-tuyen/ 

- Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty qua các kênh:

          + Trung tâm chăm sóc khách hàng Call Center: 028 38 299 331

          + Website Công ty: http://capnuocbenthanh.com/hoi-dap/khach-hang/

          + Official ZALO: Cap nuoc Ben Thanh BTWASUCO

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay