tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo mời chào hàng cung cấp ống gang DN200mm phục vụ công tác thi công công trình năm 2017 của Công ty

19/04/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có kế hoạch mua sắm ống gang phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời nhà thầu quan tâm tham gia chào giá gói thầu nói trên dựa trên Bản yêu cầu báo giá (được đính kèm theo thông báo).

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu nội dung Bản yêu cầu báo giá và nộp báo giá  trước 09 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2017 tại Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành  -  số 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM. Điện thoại: (08) 38 297 147 – (08) 38 299 331.  Fax:  38 229 778.

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng Fax.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành tiếp nhận và đánh giá bản báo giá của các nhà thầu  trên cơ sở các nội dung được nêu trong báo giá.

Trân trọng.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH