tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Gián đoạn cung cấp nước từ 22 giờ ngày 7/10 đến 05 giờ ngày 8/10/2017

06/10/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cầu Ông Lãnh và Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian sau:

Đường Yersin (từ Trần Hưng Đạo - đến Võ Văn Kiệt):

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 07 / 10 / 2017 đến 05 giờ 00 phút ngày 08 / 10 / 2017

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 08 / 10 / 2017 đến 05 giờ 00 phút ngày 09 / 10 / 2017

Các cơ quan và hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng vui lòng có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trong trường hợp có sự cố, đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời theo số điện thoại: 38.268.600 - 38.268.602.

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay