tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

ViettelPay - Thanh toán tiền nước - Một bước xong ngay

17/05/2021

 

Chương trình khuyến mãi thanh toán tiền nước qua ứng dụng Viettel Pay.
- Thời gian: đến 30/6/2021
- Đối tượng: khách hàng đăng ký mới Viettel Pay trong thời gian khuyến mãi.
- Nội dung: Hoàn 50% trong tháng đầu tiên (tối đa 200.000 đồng) và tặng voucher hoàn 25% trong 5 tháng tiếp theo.

 

Nội dung chi tiết

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay